Szanowni Państwo,

Kujawsko-pomorskie to piękny region. Mieszkam tu od urodzenia i przez ten czas poznałem tu wielu wspaniałych ludzi. Poznałem WAS. Ludzi przedsiębiorczych, kreatywnych, pracowitych i ambitnych. Gdy w pełni wykorzystamy nasz potencjał, staniemy się jednym z najszybciej rozwijających się miejsc w Europie! Jestem o tym głęboko przekonany.

Jestem stąd i zawsze będę dla Was. Proszę o państwa głos, w wyborach 15 października, żeby mieszkańcy naszego regionu mieli równe szanse! Jeżeli tak zdecydujecie, będę Was reprezentował w Sejmie.

Marcin Skonieczka

Człowiek od załatwiania spraw

Całe jego życie związane było z wyrównywaniem szans. Teraz swoje doświadczenia chce wykorzystać jako parlamentarzysta na rzecz rozwoju całego regionu kujawsko-pomorskiego. Marcin Skonieczka - społecznik, samorządowiec i ekonomista, lider Polski 2050 Szymona Hołowni w województwie kujawsko- pomorskim. W wyborach do Sejmu RP startuje z drugiego miejsca na liście komitetu koalicyjnego Trzecia Droga

Nasza rodzina jest zgraną drużyną

Od niemal 14 lat Marcin Skonieczka pozostaje w udanym związku małżeńskim. Wraz z żoną, Jolantą, doczekał się czwórki dzieci. Choć zaangażowanie w działalność publiczną wymaga wielu poświęceń, rodzina stanowi dla niego największe oparcie. „Tata robiąc to, co robi, zmienia świat na lepsze” – deklaruje 11-letnia Helena, córka Marcina Skonieczki.

Marcin Skonieczka

 • Mąż i ojciec czwórki dzieci.
 • W latach 2002-2010 pracował w lokalnych i regionalnych organizacjach pozarządowych, a od 2010 roku jest wójtem gminy Płużnica.
 • Sekretarz Zarządu Regionu województwa kujawsko-pomorskiego partii Polska 2050 Szymona Hołowni
 • Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Szkoły Liderów oraz programu Leadership Academy for Poland prowadzonego we współpracy z Harvard University
 • Uczestnik International Visitors Program prowadzonego przez Departament Stanu USA
 • Członek Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027
 • Członek Kujawsko-Pomorskiej Rady Oświatowej
 • Były członek Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu
  w województwie kujawsko-pomorskim
 • W rankingu „Perły Samorządu 2021” „Dziennika Gazety Prawnej” zajął pierwsze miejsce w kategorii „Najlepszy włodarz – gmina do 5 tys.
  mieszkańców”
 • Kierowana przez niego gmina zajęła m.in. drugie miejsce w Polsce w Rankingu Samorządów Najlepiej Wykorzystujących Fundusze Unijne („Rzeczpospolita” 2015), Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP oraz tytuł „Liderzy Dobrych Praktyk”„Dziennika Gazety Prawnej” w kategorii oświata

– Od 2015 roku Polska jest źle zarządzana, zamiast wspierać ludzi w rozwoju, niweczy naszą energię! Polska nie jest krajem równych szans! Wchodzę do polityki, aby to zmienić. Miejsce twojego urodzenia i zamieszkania nie może decydować o twoich szansach rozwojowych. Kod pocztowy nie może dzielić nas na lepszych i gorszych – mówi Marcin Skonieczka.

Startuje do Sejmu, aby zająć się konkretnymi sprawami.

Jego program to:

 • Dostępne mieszkanie – rozwój budownictwa komunalnego
 • Przedsiębiorca, rolnik i obywatel wolny od biurokracji
 • Dostępny autobus lub gminna taksówka – walka z wykluczeniem komunikacyjnym
 • Bezpieczna droga – rozwój sieci chodników i ścieżek rowerowych
 • Równe szanse dla kobiet – zwiększenie dostępności do usług medycznych, walka z nierównościami
 • Dostępne przedszkola i żłobki – zapewnienie miejsca dla każdego dziecka
 • Szkoła kompetencji – nowy model edukacji nastawiony na rozwój kompetencji
 • Obywatelska aktywność – utworzenie lokalnych funduszów małych grantów dotowanych z budżetu państwa
 • Klub młodzieżowy i seniora w każdej gminie – wspieranie tworzenia i funkcjonowania miejsc rozwoju pasji i opieki
 • Szerokopasmowy internet w każdym domu 
 • Skuteczna ochrona polskiego rynku rolnego

Szymon Hołownia przewodniczący Polski 2050 Szymona Hołowni

Zmiany w polityce nie da się zrobić „starymi” ludźmi, a obecnie ponad dwie trzecie posłów zasiada w parlamencie siedem lub więcej lat. Sejm trzeba radykalnie przewietrzyć. Dlatego ze strony Polski 2050 w województwie kujawsko-pomorskim na listach mamy wspaniałych ludzi, którzy nigdy nie byli posłami, nigdy nie byli w dużej polityce. Jedną z tych osób jest Marcin Skonieczka – wójt gminy Płużnica, wielokrotnie nagradzany samorządowiec, społecznik i ekonomista. Współpracuję z nim od 2021 roku i obecnie jest on liderem naszej partii w okręgu wyborczym numer 5.

Marcin Skonieczka swoją działalnością w organizacjach pozarządowych, a później w samorządzie udowodnił, że potrafi wytyczać ambitne cele i konsekwentnie je realizować. Jest osobą odważną, pracowitą, sprawdzoną w boju, która działa na rzecz dobra wspólnego. Chciałbym, abyśmy takich polityków mieli w polskim parlamencie. Dlatego zachęcam do głosowania na Marcina. Jestem pewien, że będzie on świetnie reprezentował w Sejmie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego!

Krzysztof Wilczyński przedsiębiorca z 38-letnim stażem

W wyborach parlamentarnych nie głosuję na partię, tylko na człowieka. Nie znam aktualnie lepszego kandydata niż Marcin Skonieczka. To człowiek stąd, nasz sąsiad, a nie ktoś przywieziony „w teczce” z Warszawy. Mąż i ojciec wielodzietnej rodziny. Przez lata pracy w samorządzie terytorialnym dał się poznać jako doskonały gospodarz. Umie słuchać ludzi – wszelkie decyzje konsultuje z mieszkańcami, by podejmowane inwestycje naprawdę odpowiadały ich realnym potrzebom. Jest wójtem niezamożnej i niezbyt licznej gminy, do tego oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów od większych miast, a mimo to z sukcesem przyciąga na jej teren nowych inwestorów, dając ludziom pracę. Buduje mieszkania, inwestuje w żłobki i przedszkola. Sprawia, że ludzie mogą rozwijać swoje życie prywatne i zawodowe, nie wyjeżdżając z miejsca, gdzie się urodzili. Taki powinien być prawdziwy polityk. Dbać o ludzi, stawiać ich dobro na pierwszym miejscu. Jestem przekonany, że Marcin Skonieczka jako parlamentarzysta będzie walczył o jakość tworzonego w Polsce prawa, które powinno wspierać wszystkich obywateli, a nie w bezmyślny sposób niweczyć ich potencjał.

Marek Olszewski starosta toruński

Już na początku swojej kariery Marcin Skonieczka zwrócił na siebie uwagę w środowisku samorządowym. Młody, dynamiczny, zdecydowany, z wyrazistymi poglądami – jako wójt małej wiejskiej gminy szybko zaczął wprowadzać innowacyjne metody zarządzania i skutecznie zdobywać środki zewnętrzne, zwłaszcza unijne. Jako jeden z pierwszych w kraju postawił na informatyzację administracji samorządowej, zbliżając urząd gminy do mieszkańców. Od tamtego czasu każde kolejne wybory wygrywał z bardzo wysokim poparciem, co stanowi najlepszy wyznacznik jakości jego pracy. Obecnie po kilkunastu latach pracy w samorządzie jest obdarzany dużym szacunkiem zarówno przez mieszkańców, jak i innych samorządowców. Uważam, że każda gmina jest na swój sposób „autorska” – jako wójt pan Marcin Skonieczka nadał gminie Płużnica swój indywidualny rys, i jest to rys wysokiej próby. W parlamencie powinni znaleźć się ludzie z charakterem, określonymi poglądami i znaczącym dorobkiem – właśnie tacy jak Marcin Skonieczka. Im więcej takich doświadczonych w działalności publicznej ludzi, tym lepiej dla nas.

Mirosława Tomasik prezes Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica

Z Marcinem Skonieczką znamy się i współpracujemy już od ponad 20 lat. Oboje wywodzimy się z organizacji pozarządowych. Odkąd został wójtem gminy Płużnica, wsparcie ze strony samorządu dla NGO-sów jest bezprecedensowe. Wspólnie realizujemy wiele projektów skierowanych do lokalnej społeczności, których celem jest na przykład aktywizacja zawodowa osób wykluczonych społecznie czy integracja osób starszych w ramach klubów seniora. Dzięki wójtowi każda organizacja społeczna z naszej gminy ma swoją siedzibę, z której może korzystać nieodpłatnie. Powstało Centrum Usług Środowiskowych, gdzie skupia się życie organizacji pozarządowych. Każdy mieszkaniec może zgłosić swój pomysł do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Co roku kilkanaście NGO-sów otrzymuje od samorządu „małe granty”, dzięki którym realizują wymyślone przez siebie projekty – nasza gmina była jedną z pierwszych, która wprowadziła ten mechanizm. Dzięki takiej polityce w niewielkiej wiejskiej gminie działa kilkadziesiąt NGO-sów, co jest ewenementem w skali kraju!

Jak głosować 15 października?

W skład okręgu wyborczego nr 5 wchodzą miasta na prawach powiatu Toruń, Włocławek, Grudziądz oraz powiaty aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, grudziądzki, golubsko-dobrzyński, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski i włocławski. Mieszkańcy tego obszaru w niedzielę 15 października wybiorą trzynastu swoich przedstawicieli. Każdy wyborca może oddać głos tylko na jednego kandydata do Sejmu!